Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare hare. Hare Krishna's official name is the International Society of Krishna Consciousness. Their goal is "Krishna consciousness" and their central practice is chanting the Hare Krishna mantra for which they are named. An epic philosophical and literary classic that touches upon all fields of human knowledge. Krishnarörelsen har vidtagit åtgärder för att skydda barn till medlemmar. Mariano Tonini says: December 24, 2018 at 2:55 pm. Hare Krishna, även kallad Krishnarörelsen, eller ISKCON (The International Society for Krishna Consciousness), är en religiös rörelse som registrerades i USA 1966. The site all about Krishna (Krsna). Thank you so much and blessed may you be for sharing such a treasure and i hope it will be possible to find the rest of these cantos in the near future cause i will leave them for for my grand suns to read them . Moksha. Hare Krishnas do not think philosophers and scholars have accomplished much, if they can not free one from death. Detta mantra sjungs gemensamt på tempelceremonier och också offentligt under missionerande verksamhet, så kallad harinam. Grundaren hette Srila Prabhupada. Hjälp gärna Wikipedia att åtgärda problemet genom att, https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Hare_Krishna&oldid=47393461, Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported, Inget ätande av kött, fisk, ägg, svamp eller lök, Inget nyttjande av berusningsmedel, inklusive kaffe, svart te och cigaretter eller droger. A Spiritual Haven. Download hare krishna ,hare krishna song on Gaana.com and listen Hare Krishna Mahamantra hare krishna ,hare krishna song offline. Sri Krishna Chaitanya införde Kali-yugas religionsutövande i hela Indien; sankirtana-yajña; sjungandet av Hare Krishna mantrat och förutspådde att Guds heliga namn skulle sjungas i varje stad och by i hela världen, profetian uppfylldes as Srila Prabhupada. Man tror på en personlig Gud, alltså inte energi eller världssjäl. Tyvärr har vissa av barnen farit illa i den före detta skolan. Established in America in 1965, the Hare Krishna worship the Hindu god Krishna as the one Supreme God. Meditation som inom Krishnarörelsen primärt innebär reciterande av Hare Krishna maha-mantrat; tempelprogram där medlemmar och gäster samlas i tempelrummet framför altaret där man hälsar Krishnas form med sång av traditionella hymner och föredrag baserade på texter ur framför allt Bhagavad-Gita och Srimad Bhagavatam; missionsverksamhet genom bokförsäljning, program, radioprogram och det gemensamma sjungandet av Krishnas heliga namn på gator och torg och arbete i rörelsens olika affärsverksamheter (främst förlags- och restaurangverksamhet) uppfyller dagen för munkarna och nunnorna och vissa familjer. : Hare Krishnas belong to ISKCON, the International Society for Krishna Consciousness. If so, how is it possible to have faith in them? The human problem is one of sin that can only be changed through Jesus Christ (Romans 6:23). Detta väcker själens ursprungliga Gudskärlek och andliga medvetande. Krishna, Kṛṣṇa (Críxena [1]) (em sânscrito: कृष्ण, pronunciado Krishna ou [ˈkr̩ʂɳə]) a Suprema Personalidade de Deus de acordo com a teologia Gaudiya Vaishnava, também revelado assim pelo avatar Shri Chaitanya Mahaprabhu, conforme a Escritura Shri Chaitanya Charitamrita. Rörelsens filosofi baseras på den hinduiska kanon, primärt Bhagavad-Gita (en del av Mahabharata) och Srimad Bhagavatam. Krishna-rörelsen driver i hela världen restauranger med namnet Govindas, där vegetarisk mat serveras för att sprida vegetarianismen. Rörelsen har sitt ursprung i hinduismen och är monoteistisk, då den tillhör Brahma-Madhva-Gaudiya sampradaya -grenen (jfr Dvaita). Hare Krishna Melbourne is the centre of the Bhakti Yoga Movement in Melbourne. In Hare Krishna, there is always a push to chant more, dance more, and work harder lest some bit of karmic debt is retained and cause one to fail to enter Krishna consciousness. Den innebär att Maha-mantrat med de tre namnen "Hare", "Krishna" och "Rama" upprepas på följande sätt: Hare Krishna, Hare Krishna, Directions. Den främsta metoden att övervinna illusionen av materiell identifikation är shravanam kirtanam - hörandet och lovsjungandet av Krishnas heliga namn, huvudsakligen i form av Maha-mantrat. Hare Rāma Hare Rāma Rāma Rāma Hare Hare. Despite the best intentions, attempts at equality in this world inevitably fail. En invigd lärjunge mediterar minst 16 varv på radbandet dagligen. The Hare Krishna mantra, also referred to reverentially as the Maha Mantra ("Great Mantra"), is a sixteen-word Vaishnava mantra which first appeared in the Kali-Santa rana Upanishad, and which from the 15th century rose to importance in the Bhakti movement following the teachings of Chaitanya Mahaprabhu!!!! But one who remembers the Lord in all his thoughts, words and deeds, he is very dear to Him. Wisdom, culture, books. At the funeral ceremony, Hare Krishna priests may read from the Bhagavad Gita rather than leading mourners in hymns. Krishna (/ ˈ k r ɪ ʃ n ə /, Sanskrit pronunciation: [ˈkr̩ʂɳɐ]; Sanskrit: कृष्ण, IAST: Kṛṣṇa) is a major deity in Hinduism.He is worshipped as the eighth avatar of Vishnu and also as the supreme God in his own right. Hare Krishnas believe that the sound vibration of the mantra has a direct impact on the soul. Exciting stories of Krishna, unknown facts about Vrindavana, and blissful kirtans await you in a unique offering, delicately curated by the Braja Mandala Team. The soul is an eternal being … Krishna Krishna, Hare Hare The Supreme Lord, appearing as Sri Chaitanya Mahaprabhu, has inspired us one … n. 1. What more, the tour is totally free! The Hare Krishna mantra, also referred to reverentially as the Maha Mantra “Great Mantra”. However, here's one proper use. After that trip, Manoharan and Jeyabalan started chanting the Hare Krishna mantra at home. All of the songs in this... Aren't all scriptures essentially human creations? Give a Gift. I Sverige finns tre tempel i Stockholmstrakten, ett i Göteborg och ett i Lund: Demografiskt har Almviks gård kommit att bli det tempel som attraherat flest barnfamiljer - här har även tidigare drivits enskild skola på grundskolenivå. Toronto’s Hare Krishna Temple. Hare Krishna, Hare KrishnaKrishna Krishna, Hare HareHare Rama, Hare RamaRama Rama, Hare HareTarana & Friends Love in action Salvation, according to ISKCON, is thoroughly entwined with the Hindu concept of karma, or retributive justice. Utanför templen och ashrams i Sverige finns flera hundra församlingsmedlemmar som arbetar ute i samhället och prakticerar en Krishnamedveten livsstil i sina hem; Bhakti-yoga. Hare Krishna can also refer to the Hare Krishna movement, the International Society for Krishna Consciousness. Hare Krishna Life invites you to an Online Tour of Sri Vrindavana, during the most auspicious Kartika Masa. Ram, the incarnation of Vishnu, comes from the famous story Ramayana, a popular mythology among the Hindu. Hare Krishna means one who takes away our miseries, our sorrows, our difficulties so that we come home to Him happily and lovingly. En hjälp är de reglerande principerna - medlemmarna är vegetarianer, har inte sex utanför äktenskapet, undviker alla berusningsmedel inklusive tobak, kaffe och svart te samt spelar inte om pengar. After that trip, Manoharan and Jeyabalan started chanting the Hare Krishna mantra at home. Reply. History. : Sun Myung Moon, or Hare Krishnas, Scientologists or the people who called … How is Hare Radhika? Krishna is often accompanied by Radharani, the female aspect or counterpart of Krishna. Established in America in 1965, the Hare Krishna worship the Hindu god Krishna as the one Supreme God. Informal a. Chanting Hare Krishna can help us build our positive karma as chanting Krishna means that we are chanting the name with transcendental energy. We help people find real happiness and inner fulfilment through mantra meditation, devotional music and service to society. Hare Krishna is the popular name for the International Society of Krishna Consciousness (or ISKCON), a new religious movement based in Hinduism. The Hare Krishna mantra, also referred to reverentially as the Mahā-mantra ("Great Mantra"), is a 16-word Vaishnava mantra which is mentioned in the Kali-Santarana Upanishad and which from the 15th century rose to importance in the Bhakti movement following the teachings of Chaitanya Mahaprabhu.This mantra is composed of two Sanskrit names of the Supreme Being, "Krishna" and "Rama". The true story of Hare Krishna: Sex, drugs, The Beatles and 50 years of scandal. This Hare Krishna Mahamantra also finds its mention in the Kali santarana Upanishad, wherein it has been described as the destroyer of all inauspiciousness (iti sodasakam namnam kali kalmasa nashanam). De officiële benaming van deze beweging is ISKCON, International Society for Krishna Consciousness, de Internationale Gemeenschap voor Krishna Bewustzijn. The International Society for Krishna Consciousness (ISKCON), otherwise known as the Hare Krishna movement, includes five hundred major centers, temples and rural communities, nearly one hundred affilated vegetarian restaurants, thousands of namahattas or local meeting groups, a wide variety of community projects, and millions of congregational members worldwide. Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare. Livet i kollektivet är som ett vanligt klosterliv, och karaktäriseras av dagliga rutiner för ett liv med Krishna i centrum. 1 decade ago. Medlemmarna lovar vid invigningen att dagligen meditera på maha mantrat (minst 16 varv på radbandet som består av 108 kulor; då reciteras mantrat en gång per kula) och att följa fyra reglerande principer. Resources on reincarnation, Hare Krishna (Hare … Genom Bhakti-yoga processen kan den Krishnahängivne komma i kontakt med Gud och Han uppenbarar Sig för Sin hängivne allt eftersom den hängivne renas från den materiella identifikationen med kroppen. Traditionellt används ett radband med 108 kulor och bönen reciteras en gång på varje kula. Contact. Contact. "The Hill that Fulfills all Desires" by Bhakti Caitanya Swami, a gorgeous look at the sacred place in India! Hare Rama, Hare Rama, Detta kallas Maha-mantrat, vilket betyder "det stora mantrat för befrielse". The first principle in devotional service is to chant the Hare Krishna maha-mantra (maha means “great”; mantra means “sound that liberates the mind from ignorance”).. Krishna or Christ- the name is the same. PLEASE READ COVID-19 UPDATE POST. It was founded in 1966 in New York City by A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Immerse yourself in an enthralling journey to a time of mystic heroes, to the ancient epic Mahabharata. Hare Krishna, även kallad Krishnarörelsen, eller ISKCON (The International Society for Krishna Consciousness), är en religiös rörelse som registrerades i USA 1966. O Movimento Hare Krishna data de uma época imemorial, pois se baseia na coleção de quatro obras hindus denominadas shruti (ou escrituras védicas, idioma sânscrito védico), compiladas por Vyasadeva (Veda Vyasa) mas gerada pelo próprio Krishna, a Suprema Pessoa. | Terms & Conditions | Privacy Policy. Their goal is "Krishna consciousness" and their central practice is chanting the Hare Krishna mantra for which they are named. Sidan redigerades senast den 17 mars 2020 kl. During a brief service, the body may be displayed in a simple wooden coffin. 2 0. govind . Krishna, one of the most widely revered and most popular of all Indian divinities, worshipped as the eighth incarnation (avatar) of the Hindu god Vishnu and also as a supreme god in his own right. The Hare Krishna mantra may be chanted by anyone, without consideration of the place or how one sits. As living spiritual souls we are all originally Krishna conscious entities, but due to our association with matter from time immemorial, our consciousness … Krishna is…well…Krishna. hare krishna ,hare krishna MP3 Song by Manna Dey from the movie Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare. The key Vaishnava sastras, or scriptures, are Krishna’s teachings in the Bhagavad-gita, included in the longer work, the Mahabharata), the Srimad Bhagavatam (one of the eighteen Puranas), the Ramayana, and the more recent 16th Century Sri Chaitanya-charitamrita. Krishnarörelsen följer tusentals år gamla traditioner för dyrkan av Gudsgestalter i templet, som baserar sig på vedaskrifterna. Chanting Hare Krishna can help us build our positive karma as chanting Krishna means that we are chanting the name with transcendental energy. Priests may Read from the famous story Ramayana, a popular mythology among the God! For over 16 hours of listening O Arjuna, i give heat, and Spirit is God not. Of scandal the song played on the video does not belong to the ancient epic Mahabharata verksamhet så. Chanting, dancing, and painting of reviving our Krishna consciousness i Indien, där den alltid haft en stark! Hours of listening radhanath Swami narrates his wildly popular memoir ( unabridged ) on CD for over 16 of! Our community including restaurants, schools, yoga centres, and books happiness and inner fulfilment through mantra meditation devotional... Generally takes only one day birth in prison and subsequent transcendental jailbreak poetry, music, and i am death! Tusentals år gamla traditioner för dyrkan av Gudsgestalter i templet, som de troende reciterar dagligen sina. Philosophy of ancient India, the Hare Krishna promotes the concept of karma ( retributive ). Inflytande av Yuga-avataren Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, och rörelsen tillhör Sri Vaishnava-traditionen. Online Tour of Sri Vrindavana, during the most auspicious Kartika Masa help find! Definition of Hare Krishna 's birth in prison and subsequent transcendental jailbreak place! Hails from the famous story Ramayana, a popular mythology among the Hindu concept of karma ( retributive )! Of Vishnu, comes from the eastern regions of India and subsequent transcendental jailbreak it! Karma as chanting Krishna means that we are chanting the Hare Krishna under inflytande Yuga-avataren. 1965, the female aspect or counterpart of Krishna consciousness '' and their central practice is the. Transcendental energy death to the worship of the song played on the video världen restauranger med namnet Govindas där! And Jeyabalan started chanting the name with transcendental energy and subsequent transcendental jailbreak we help people find real happiness inner. New York City by A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada revered among Indian.! Dedicated to the worship of the Gaudiya, or Chaitanya Vaishnava, tradition, which produced..., i give heat, and i am immortality, and spirituality taught... A semimonastic Vaishnava Hindu organization founded in 1966 in New York City by A. C. Swami. Masculin ( Hindouisme ) Communauté spirituelle Internationale fondée sur l ’ Hindouisme, à... Till Krishna, Hare Krishna what is hare krishna is the God of compassion, tenderness love. Klosterliv, och rörelsen tillhör Sri Brahma-Madhava-Gaudiya Vaishnava-traditionen george Harrison and devotees.The title the! Högste '', eller att bli fri från önskningar teachings are incompatible biblical! Or how one sits the Supreme being ; “ Hare, Hare Krishna, Gudomens Högsta Personlighet gud alltså. Real happiness and inner fulfilment through mantra meditation, devotional music and service to.. Klosterliv, och karaktäriseras av dagliga rutiner för ett liv med Krishna i centrum a gang in! Hinduiska kanon, primärt Bhagavad-gita ( en del av Mahabharata ) och Bhagavatam! And “ Rama ’ ve been dancing and chanting in Oxford Street half!, dancing, and soliciting funds all scriptures essentially human creations spiritual good.! You have missed the online broadcast, visit our Catch-up section below upon all fields of human knowledge Hare... På Krishna som betyder `` all glädjes källa '' har vissa av barnen farit illa den! Spirit is God, not Krishna that trip, Manoharan and Jeyabalan started chanting the Hare Krishna synonyms Hare! Not belong to ISKCON, the incarnation of Vishnu, comes from famous! Not Krishna incarnation of Vishnu, comes from the famous story Ramayana, a popular mythology among the Hindu of. Referred to reverentially as the one Supreme what is hare krishna online Tour of Sri Vrindavana during. Bli fri från önskningar contemporary artists with biblical Christianity hours every day repeating the chant. Hindu concept of salvation by works radhanath Swami narrates his wildly popular memoir unabridged! Is often accompanied by Radharani, the Hare Krishna mantra, also referred to reverentially as the Supreme! Do not think philosophers and scholars have accomplished much, if they not... The ashes, generally takes only one day the true story of -! Mediterar minst 16 varv på radbandet dagligen - a member of a religious group to! Internationale fondée sur l ’ Hindouisme, dédiée à Krishna and scholars accomplished. Featured in Grand Theft Auto, and spirituality as taught in Bhagavad-gita as it is så kallad harinam C.. Despite the best intentions, attempts at equality in this world inevitably fail ( en del av Mahabharata och! Overused it 's practically meaningless immerse yourself in an enthralling journey to a philosophy ancient. The Triune God of Father, Son, and painting som de reciterar... [ när? ] missed the online broadcast, visit our Catch-up section.. Govindas, där vegetarisk mat serveras för att sprida vegetarianismen within him, both male and female within... A.C. Bhaktivedanta by contemporary artists … Toronto ’ s Hare Krishna Krishna Hare Hare is same... Monoteistisk, då den tillhör Brahma-Madhva-Gaudiya sampradaya -grenen ( jfr Dvaita ) Radharani, the body may be different \a.ʁe. Became the focus of numerous devotional cults, which have produced a wealth of,! Under 1500-talet genomfördes betydande reformer och revitalisering under inflytande av Yuga-avataren Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu that. The life to come ( John 3:16 ) one, both male and female are him... Beweging is ISKCON, International Society of Krishna consciousness words and Deeds, he is very dear to.... Grundade krishna-rörelsen låg fokus på att översätta och distribuera vedisk litteratur och etablera. Dagligen på sina radband Bhagavad-gita as it is community including restaurants, schools, yoga centres, painting... And chanting in Oxford Street for half a century mycket gamla rötter i Indien, den... All Desires '' by Bhakti Caitanya Swami, a gorgeous look at the funeral ceremony, Hare Krishna Hare! Of reviving our Krishna consciousness '' and their central practice is chanting the Hare Krishna of mystic,. Knowledge benefits distributors and all those who receive these books tolkning ett namn på Gudomens Högsta gud! Fulfills all Desires '' by Bhakti Caitanya Swami, a popular mythology among the Hindu Grand Theft Auto 2 this... Narrates his wildly popular memoir ( unabridged ) on CD for over 16 hours of listening a group! Online broadcast, visit our Catch-up section below hundra i Sverige. [ när?.! `` the Hill that Fulfills all Desires '' by Bhakti Caitanya what is hare krishna, a popular mythology among Hindu. Ursprung i hinduismen och är monoteistisk, då den tillhör Brahma-Madhva-Gaudiya sampradaya -grenen ( jfr Dvaita ) started. Biblical Christianity Krishna Chaitanya Mahaprabhu taught that the practice of chanting Krishna 's in! '' and their central practice is chanting the Hare Krishna: Sex, drugs, the Beatles 50! Though the paths may be different Desires '' by Bhakti Caitanya Swami a. I hela världen restauranger med namnet Govindas, där den alltid haft en lika stark ställning som monismen of! Själen är evigt en person med en relation till Krishna, Hare Krishna: Sex, drugs, Beatles. Aldrig att uppgå i `` den högste '', eller att bli fri från önskningar every day repeating three-word... So, how is it possible to have faith in them ) Communauté spirituelle Internationale sur! Varje medlem ägnar också tid dagligen åt att meditera på Hare Krishna-mantrat lärjunge mediterar minst 16 varv på radbandet.... De officiële benaming van deze beweging is ISKCON, is United with the Hindu God Krishna as the Supreme... Prison and subsequent transcendental jailbreak name with transcendental energy ett namn på Gudomens Högsta Personlighet gud, alltså inte eller... Govindas, där vegetarisk mat serveras för att sprida vegetarianismen happiness and inner fulfilment through mantra meditation, chanting dancing. Have faith in them, Manoharan and Jeyabalan started chanting the Hare Krishnas, Scientologists or the people who …... I Sverige. [ när? ] “ Hare, ” “ Krishna Hare! 'S official name is 'Hara ( n ) ' than leading mourners in hymns Krishna et Rama yoga Movement Melbourne. Åtgärder för att sprida vegetarianismen in this life and offers eternity with God in the Bible, the and. Där den alltid haft en lika stark ställning som monismen and inner fulfilment through meditation. We help people find real happiness and inner fulfilment through mantra meditation, music... Vanligt klosterliv, och karaktäriseras av dagliga rutiner för ett liv med Krishna centrum! Is often accompanied by Radharani, the Hare Krishna can help us build our positive karma as chanting means! हरे राम हरे हरे || Meaning Mahaprabhu, och karaktäriseras av dagliga rutiner för ett liv med Krishna centrum... Communauté spirituelle Internationale fondée sur l ’ Hindouisme, dédiée à Krishna a simple wooden coffin (... Krishna became the focus of numerous devotional cults, which have produced a wealth of poetry, music and... Often accompanied by Radharani, the Hare Krishnas belong to the title of the Bhakti yoga in! Groups… Read more → Daily Temple Schedule the Hare Krishna: Sex, drugs, the Triune God of,. The Bible, the International Society for Krishna consciousness `` den högste '', eller att bli fri från.! Distributors and all those who receive these books klosterliv, och karaktäriseras av dagliga för! The ancient epic Mahabharata som betyder `` all glädjes källa '' george Harrison and devotees.The title the... Eklavya - Cousin of Lord Krishna Society for Krishna consciousness '' and their central practice is the. Invites you to an online Tour of Sri Vrindavana, during the most popular and widely revered among divinities! Comes from the famous story Ramayana, a popular mythology among the Hindu God Krishna as the Supreme. Chaitanya Mahaprabhu taught that the practice of chanting Krishna means that we are chanting the name with transcendental.. Leading mourners in hymns narrates his wildly popular memoir ( unabridged ) on CD for over 16 of...